Resultaten voor groene lening

groene lening
Groene lening Gemeente Beernem.
Wonen bouwen en verbouwen. Woonkwaliteit en sociale huisvesting. Wonen bouwen en verbouwen. Wie zijn woning renoveert wil daarbij meestal ook het energieverbruik naar omlaag krijgen. Investeren in energiebesparende maatregelen zoals hoogrendementsglas een condensatieketel dakisolatie loont. U verdient uw investering terug doordat uw energieverbruik daalt en doordat u daarbij meestal geniet van interessante premies. Maar vooraleer u kunt genieten van een gerenoveerde en energiezuinige woning moeten die werken natuurlijk eerst betaald worden.
Financieringssaldo-verzekering Crelan.
In het geval dat een ontlener overlijdt betaalt een financieringssaldoverzekering het nog niet betaalde deel terug van. bescherming van uw nabestaanden. onmiddellijke dekking tegen overlijden door ongeval. De financieringssaldoverzekering kan worden afgesloten tot de leeftijd van 60 jaar. De looptijd is identiek aan de looptijd van de lening die ze verzekert. In de praktijk betekent dit 12 tot 120 maanden. Een financieringssaldoverzekering betaalt naast het kapitaal ook de nog verschuldigde intresten terug als de kredietnemer overlijdt tijdens de looptijd van de lening. Een financieringssaldoverzekering komt niet in aanmerking voor fiscale voordelen.
Veelgestelde vragen over de groene lening.
In deze periode werden blijkbaar heel wat vragen gesteld omtrent de concrete toepassing ervan want de Federale Overheidsdienst Financiën stelde een lijst op van veelgestelde vragen over deze groene leningen. Wat is een groene lening? Een groene lening is een lening die uitsluitend dient voor het financieren van welbepaalde energiebesparende uitgaven. Een dergelijke lening kan onder bepaalde voorwaarden recht geven op de volgende voordelen die door de Staat worden verleend. een intrestkorting intrestbonificatie van 15%. een belastingvermindering van 40% op de door de kredietnemer gedragen intresten na aftrek van de intrestbonificatie. De groene lening is een tijdelijke maatregel die deel uitmaakt van de economische herstelwet van 27 maart 2009. De maatregel is enkel van toepassing op de vanaf 1 januari 2009 tot 31 december 2011 gesloten leningovereenkomsten.
De Brusselse groene lening Leefmilieu Brussel.
De Brusselse groene lening. De Brusselse groene lening is een energielening met een interestvoet van 0% die Leefmilieu Brussel met de medewerking van de coöperatieve voor alternatief krediet CREDAL in het leven heeft geroepen. Dankzij het systeem kunnen Brusselaars met een bescheiden inkomen een lening met een interestvoet van 0% krijgen om werken uit te voeren met het oog op een betere energie-efficiëntie van hun woning. Wie komt in aanmerking voor een Brusselse groene lening? Een aanvraag indienen bij CREDAL. Datum van de update 27/10/2015.
Energielening.
Alleen die energiezuinige maatregelen kosten ook geld. En dat geld heb je niet altijd opzij staan. Daarom biedt het Vlaams Gewest via het Vlaams Energieagentschap VEA een erg goedkope lening aan die je bij SOLVA kan aanvragen. Tegen een jaarlijkse rente van 2% 0% voor mensen van de doelgroep zie verder kan je tot 10.000 lenen om er energiemaatregelen in je woning mee te financieren. Op 5 jaar heb je de lening terug betaald terwijl je daarna nog vele jaren blijft genieten van een lagere energiefactuur. Wie komt in aanmerking? Iedereen kan de lening aanvragen met een maximum van 3 woningen per natuurlijke persoon. Er is geen inkomensgrens aan verbonden maar voor wie het financieel moeilijk heeft zijn er extra maatregelen.
Een groene lening kom jij in aanmerking?
pJe wil je energierekening aanzienlijk omlaag brengen maar hebt niet voldoende financiële ruimte om de ecologische verbouwingen aan de woning te bekostigen? Een groene lening is de ideale oplossing./p
Belastingvoordeel zonnepanelen Groene lening 2012 Solarlec.
Contacteer ons voor info. Alleen de allerbeste merken. 2012 brengt heel wat veranderingen met zich mee voor wie wil overschakelen op groene stroom. Leningen aangaan blijft nog steeds mogelijk aan een voordelig tarief tarieven groene leningen vindt u hier maar dit gaat niet langer gepaard met een fiscale aftrek. Zonnepanelen installeren moet nu dus zonder interestkorting en belastingsvoordeel. Zonnepanelen blijven echter een goede investering. Heel wat tegemoetkomingen van de overheid blijven immers behouden. Subsidies compenseren in grote mate de groene lening.
Financier uw zonnepanelen met een groene lening Sunlogics.
Betaal uw zonnepanelen met nul euro eigen middelen en krijg er 40.000 euro bovenop. Met een groene lening. Zonnepanelen en de bank. De meeste banken denken ecologisch en bieden daarom groene leningen aan. Met een groene lening leent u geld voor ecologische investeringen tegen een interessante interestvoet. Sunlogics beveelt ING aan als ideale partner voor de financiering van uw zonne-energieproject. Bij ING krijgt u een groene lening die. goedkoop is want ING rekent geen dossierkosten aan. rendabel is want ING hanteert de laagste interestvoeten op de markt. vlot beheerbaar is want u opent een ING-rekening waarop al uw transacties plaatsvinden zoals maandelijkse afbetalingen subsidie-uitkeringen en premies. Kortom u krijgt een lening waaraan u verdient! Sunlogics bvba Stationsstraat 68B 3650 Dilsen-Stokkem Elen tel.

Contacteer ons